Factoring

Z roku na rok pojawiają się coraz to większe możliwości dla firm i każdy może znaleźć dla swojej firmy coś odpowiedniego. Wdrażane są różne systemy, jak i możliwości, które sprawiają, że prowadzenie firmy wcale nie jest takie trudne.

Ostatnio nowością na rynku jest coś takiego, jak factoring. Coraz więcej osób zaczęło z niego korzystać i coraz więcej osób znalazło w factoringu odpowiednie działanie. Czym tak właściwie on jest?

Czym jest facktoring?

Factoring przede wszystkim definiuje się jako wykup nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa.

W factoringu uczestniczą trzy strony:

  • faktor – firma świadcząca usługi faktoringu,
  • faktorant – firma, która zgodnie z factoringiem otrzymuje pieniądze,
    dłużnik faktoringowy.

Factoring bardzo często prowadzony jest przez banki, z których przedsiębiorcy korzystają i jest to oczywiste korzystne rozwiązanie dla wielu firm, ponieważ pozwala to na zachowanie odpowiedniej płynności finansowej firmy, która często jest niezwykle ważna dla przeróżnych transakcji.

Przykład działania faktoringu

1. Firma pana Kowalskiego wystawia fakturę za wykonane usługi,
1. Pan Kowalski przekazuje fakturą do firmy factoringowej,
2. Factor przeprowadza całą potrzebną weryfikację.
3. Factor po sprawdzeniu wszystkiego wysyła od razu pieniądze do Pana Kowalskiego.
4. Kontrahent pana Kowalskiego opłaca fakturę w wyznaczonym terminie na konto factora.
5. Faktor wypłaca resztę pieniędzy i pobiera prowizję.

jak można zauważyć – jest to cały system działania, który sprawi, że wiele osób chętnie będzie korzystało z takich, a nie innych rozwiązań, aby utrzymać odpowiednią sytuację firmy.

Koszty facktoringu

Nie ma żadnych konkretnych kosztów, jeśli chodzi factoring. Wszystko dobierane jest w taki sposób, aby przede wszystkim było zgodne z umową, na którą przedsiębiorca się decyduje. Zazwyczaj koszt factoringu to jakiś mały procent od kwoty każdej transakcji.

Podsumowując można podkreślić, że factoring to bardzo ważna i potrzebna kwestia w wielu firmach. Dzięki temu przedsiębiorca bardzo szybko może otrzymać zapłatę za swoją pracę nie patrząc na to, kiedy zleceniodawca opłaci jego fakturę.

Factoring sprawdza się przede wszystkim w transakcjach, które mają bardzo długi termin płatności, a takich transakcji nie brakuje. Przedsiębiorca dzięki temu swobodnie może opłacić swoje dalsze zobowiązania bez opóźnień wynikających z czekania na przelew od klienta.

Na pewno dla wielu osób będzie to rozwiązanie idealne, z którego warto skorzystać w każdym możliwym momencie prowadzenia działalności gospodarczej.